Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 12 ἔως 19 Μαΐου 2019.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 12 ἔως 19 Μαΐου 2019

Κυριακῆ τῶν Μυροφόρων

12 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμα-νοῦ Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδώρου ὁσίου ἐν Κυθήροις.
Δευτέρα  

13 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Γλυκερίας, Εὐθυμίου Ἰβήρων, Σεργίου ὁμολογητοῦ, Παυσικάκου ἐπισκόπου Συνάδων.
Τρίτη

14 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Ἰσιδώρου Χίου, Λεοντίου Ἰεροσολύμων, Θεράπο-ντος ἱερομάρτυρος, Κύπρου, Ἰωάννου χρυσοχόου.
Τετάρτη 

15 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Παχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης,  Πανηγυρίου Κυπρίου.
Πέμπτη 

16 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Θεοδώρου ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης, Νικολάου Μυστικοῦ.
Παρασκευῆ 

17 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄, Ἀθανασίου ἐπισκόυ Χριστιανουπόλεως.
Σάββατο 

18 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία         7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ

Παύλου, Ἡρακλείου, Χριστίνης, Παυλίνου, Διο-νυσίου, Ἀνδρέα, Πέτρου καὶ Βενεδίμου μαρτύρων.
Κυριακῆ τῶν Μυροφόρων

19 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Πατρικίου Προύσσης, Μενάνδρου καὶ Παλυαίνου μαρτύρων, 13 μαρτύρων Ἱ.Μ Καντάρας.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Διήμερη Προσκυνηματική ἐκδρομή 20-21 Ἰουλίου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Νέο ἐν Βουνένοις.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

19) 12 ἔως 19 Μαΐου 2019

Advertisements
Σχολιάστε

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

2294083050

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 

Την Παρασκευῆ 3 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία.

Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων πατέρων καὶ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, που φυλάσσονται στον Ναό μας.

Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 20:00. Θα τελεσθούν Ιερό Ευχέλαιο, Θ΄ Ὤρα, Ἐσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 28 Ἀπριλίου ἔως 5 Μαΐου 2019.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 28 Ἀπριλίου ἔως 5 Μαΐου 2019

Κυριακῆ ΠΑΣΧΑ

28 Ἀπριλίου

Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία                                         12:00 π.μ.

Ἐσπερινός  τῆς Ἀγάπης                   5:00 μ.μ.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
Δευτέρα Διακαινησίμου

29 Ἀπριλίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Ἰάσωνος καὶ Σωσι-πάτρου ἀποστόλων ἐ’κ των Ο΄, Κερκύρας μάρτυρος.
Τρίτη Διακαινισίμου

30 Ἀπριλίου

  Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης μαρτύρων, Ἰακώβου ἀποστόλου ὑιοῦ Ζεβεδαίου.
Τετάρτη Διακαινησίμου

1 Μαΐου

Ἁγιασμός                                              7:00 π.μ Ἰερεμίου προφήτου, Ἰσιδώρας ὁσίας, Θεοχάρους καὶ Ἀποστόλου ὁσίου ἐν Ἄρτῃ.
Πέμπτη Διακαινησίμου

2 Μαΐου

  Ἀνακομιδή λειψάνων Μεγάλου Ἀθανασίου Ἀλε-ξανδρείας, Ματρώνας Ρωσίδος ἀομμάτου.
Παρασκευῆ Διακαινησίμου

3 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἀγρυπνία                                              8:00 μ.μ.

Ζωοδόχου Πηγῆς, Τιμοθέου καὶ Μαύρας μαρτύ-ρων, Πέτρου Ἅργους, Ξενίας τῆς Καλαματιανῆς.
Σάββατο Διακαινησίμου

4 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ

Πελαγίας μάρτυρος, Ἱλαρίου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.
Κυριακῆ τοῦ Θωμᾶ

5 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ μεγαλομάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς, Εὐθυμίου Μαδύτου θαυματουργοῦ.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Διήμερη Προσκυνηματική ἐκδρομή 20-21 Ἰουλίου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Νέο ἐν Βουνένοις.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

17) 28 Ἀπριλίου ἔως 5 Μαΐου 2019

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 21 ἔως 28 Ἀπριλίου.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 21 ἔως 28 Ἀπριλίου 2019

Κυριακῆ

21 Ἀπριλίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        6:30 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου                        7:00 μ.μ

Τῶν Βαΐων, Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος, Ἀναστα-σίου Σιναΐτου, Ἀλεξάνδρας Βασιλίσσης.
Μεγάλη Δευτέρα

22 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ    7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                      6:00 μ.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου                        7:00 μ.μ.

Ἰωσήφ τοῦ παγκάλου, Ναθαναήλ ἀποστόλου, Θεοδώρου Συκεώτου.
Μεγάλη Τρίτη

23 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ    7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                      6:00 μ.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου                        7:00 μ.μ.

Τῶν 10 Παρθένων, Γεωργίου νεομάρτυρος ἐκ Κύπρου.
Μεγάλη Τετάρτη

24 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ   7:00 π.μ. Ἐυχέλαιο                                              4:30 μ.μ.

Ἀκολουθία Νηπτήρος                     7:00 μ.μ.

Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ, Ἐλισάβετ ὁσίας τῆς Θαυματουργοῦ, Νικολάου νεομάρτυρος ἐν Μαγνησίᾳ.
Μεγάλη Πέμπτη

25 Ἀπριλίου

Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου     5:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία Μ.Βασιλείου      7:00 π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν     6:30 μ.μ

Ὁ Μυστικός Δείπνος, Μάρκου ἀποστόλου και εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου Κωνσταντινουπόλεως, Νίκης μάρτυρος.
Μεγάλη Παρασκευῆ

26 Ἀπριλίου

Μεγάλες Ὤρες                                    8:00 π.μ.

Ἐσπερινός Ἀποκαθηλώσεως       10:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου             7:00 μ.μ.

Τὰ Ἅγια Πάθη Τοῦ Κυρίου, Βασιλέως Ἀμασείς ἱερομάρτυρος, Γλαφύρας καὶ Ἰούστας.
Μεγάλο Σάββατο

27 Ἀπριλίου

Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου     5:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου     7:00 π.μ Ἀκολουθία Ἀναστάσεως              11:00 μ.μ

Ἡ εἰς Ἄδου Κάθοδος Tοῦ Κυρίου, Συμεών Ἰεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσίου Μονῆς Καθαρῶν.
Κυριακῆ

28 Ἀπριλίου

Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία                                         12:00 π.μ.

Ἐσπερινός  τῆς Ἀγάπης                  5:00 μ.μ.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Διήμερη Προσκυνηματική ἐκδρομή 20-21 Ἰουλίου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Νέο ἐν Βουνένοις.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

16) 21 ἔως 28 Ἀπριλίου 2019

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 7 ἔως 14 Άπριλίου.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 7 ἔως 14 Ἀπριλίου 2019

Κυριακῆ

7 Ἀπριλίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        6:30 π.μ.

Κατανυκτικός Ἐσπερινός ………. 6:00 μ.μ.

Δ΄ Νηστειῶν (Ἰωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς κλίμακος), Καλλιοπίου καὶ Ἀκυλίνης μαρτύρων.
Δευτέρα

8 Ἀπριλίου

Ὄρθρος, Ὤρες καὶ Ἐσπερινός           7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                       6:00 μ.μ.

Ἀγάβου, Ἑρμοῦ, Φλέγοντος, Ἀσυγκρίτου, Ρούφου μαρτύρων, Ἡρωδίωνος.
Τρίτη

9 Ἀπριλίου

Ὄρθρος, Ὤρες καὶ Ἐσπερινός          7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                       6:00 μ.μ.

Εὐψυχίου μάρτυρος, Βαδίμου ὁσιομάρτυρος σύν 7 μαθητῶν ἐν Περσίδι.
Τετάρτη

10 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ    7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ὁ Μέγας Κανῶν  5:00 μ.μ.

Γρηγορίου Ε΄ Κωνσταντινουπόλεως, Τερεντίου καὶ σύν αὐτῷ μαρτύρων, Δήμου νεομάρτυρος, Ὁμήρου.
Πέμπτη

11 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ    7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                       6:00 μ.μ.

ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ, Ἀντίπα περγάμου, Ματρώνης ὁσίας ἐν Κυζίκῳ.
Παρασκευῆ

12 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ    7:00 π.μ.

Μικρό Ἀπόδειπνο, Χαιρετισμοῖ     6:30 μ.μ.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Βασιλείου Παρίου, Ἀνθούσης ὁσίας, Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος.
Σάββατο

13 Ἀπριλίου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ. Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωίλου μάρτυρος Ρωμαίου.
Κυριακῆ

14 Ἀπριλίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        6:30 π.μ.

Κατανυκτικός Ἐσπερινός ………. 6:00 μ.μ.

E΄ Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), Σάββα ἐν Καλύμνῳ, Ἀριστάρχου, πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Ἐξομολόγηση, κάθε Τρίτη 4:00 μ.μ. ἔως 7:00 μ.μ., Τετάρτη 6:00 μ.μ. ἔως 8:00 μ.μ., Πέμπτη 11:00 π.μ. ἔως 1:00 μ.μ. καὶ Παρασκευῆ 5:00μ.μ. ἔως 7:00μ.μ. (Ἐκτός αὐτῆς τῆς ἐβδομάδας).
  • Μονοήμερη Προσκυνηματικῆ ἐκδρομῆ στὴν Ἐύβοια, στὸν ὅσιο Ἰωάννη Ρώσο, ὅσιο Δαυΐδ καὶ ὅσιο Ἰάκωβο. Συμμετοχῆ 20,00€.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

14) 7 ἔως 14 Ἀπριλίου 2019

Σχολιάστε

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

2294083050

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 

 

Την Παρασκευῆ 5 Ἀπριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία.

Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων πατέρων, που φυλάσσονται στον Ναό μας.

Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 19:00. Θα τελεσθούν Μικρό Ἀπόδειπνο, Γ΄Στάση τῶν Χαιρετισμῶν,  Ιερό Ευχέλαιο, Θ΄ Ὤρα, Ἐσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

4ος

Σχολιάστε

Προσκυνηματικῆ ἐκδρομῆ στὴν Ἱερᾶ Μονῆ Παναγίας Γοργοεπηκόου Μάνδρας Ἀττικῆς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & Λαυρεωτικης

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Τηλ. 2294083050

e-mail: ag.marinaartemida@yahoo.gr

https://inamaartemidos.wordpress.com

ΕΚΔΡΟΜΗ

megara2

Την Πέμπτη 4 Ἀπριλίου 2019, η ενορία μας στα πλαίσια της ποιμαντικής της θα πραγματοποιήσει προσκυνηματική εκδρομή στην γυναικεία Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου , στην Μάνδρα Αττικής.

Αναχώρηση από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, ώρα 3:00 μ.μ.

Τιμή συμμετοχής: 12€

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6977313332 κα Φυτέα Χαρίκλεια.

Ανακοίνωση

Αρέσει σε %d bloggers: