Αγρυπνίες

Ἱερᾶ Άγρυπνία, Παρασκευῆ 7 Ἰουνίου 2019.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος 2294083050  ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    Την Παρασκευῆ 7 Ἰουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων πατέρων καὶ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, που φυλάσσονται στον Ναό μας. Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 20:00. Θα […]

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος 2294083050 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ   Την Παρασκευῆ 3 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων πατέρων καὶ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, που φυλάσσονται στον Ναό μας. Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 20:00. Θα […]

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος 2294083050   ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     Την Παρασκευῆ 5 Ἀπριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων πατέρων, που φυλάσσονται στον Ναό μας. Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 19:00. Θα τελεσθούν Μικρό Ἀπόδειπνο, Γ΄Στάση […]

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία γιὰ τὸν ὁσιο Γεράσιμο τὸν Ἰορδανίτη.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος 2294083050   ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    Την Κυριακῆ 3 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, προς τιμήν τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων πατέρων, που φυλάσσονται στον Ναό μας. Έναρξη Ιερών Ακολουθιών […]

Ιερά Αγρυπνία

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος 2294083050 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  Την Παρασκευή 11 Ἰανουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, προς τιμήν τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου ἀναιρεθέντων πατέρων.  Θα συμψαλλεῖ και ἡ ἁκολουθία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ νέου τοῦ Ἁγιοταφίτου. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν […]

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος 2294083050 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, ἐπι τῇ μνήμη τοῦ ὁσίου Παταπίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων, που φυλάσσονται στον Ναό μας. Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 20:00. Θα τελεσθούν Ιερό Ευχέλαιο, Θ΄ […]

Ἀγρυπνία 6 Ἰουνίου 2018.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος 2294083050   ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    Την Παρασκευή 6 Ἰουλίου, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, ἐπι τῃ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων, που φυλάσσονται στον Ναό μας. Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 20:00. Θα […]