Σχολιάστε

Παρακλήσεις για μαθητές.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

2294083050

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

Κάθε Κυριακή, από 26 Μαΐου έως 16 Ιουνίου, θα τελείται 6:00 μ.μ, Παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο για τους μαθητές.

Για τους μαθητές των Πανελληνίων Εξετάσεων θα γίνετε Παράκληση τις ημέρες (6-20 Ιουνίου) και τις ώρες (8:30 π.μ. Τις ημέρες που θα έχει Θεία Λειτουργία, η Παράκληση θα γίνεται μετά) των εξετάσεων.

Καλή επιτυχία.

Παρακλήσεις για τους μαθητές. 2019

Advertisements
Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 26 Μαΐου ἔως 2 Ἰουνίου 2019.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 26 Μαΐου ἔως 2 Ἰουνίου 2019

Κυριακῆ τῆς

 Σαμαρείτιδος

26 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Παράκληση γιὰ τους μαθητές     6:00 μ.μ.

ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Κάρπου καὶ Ἀλφαίου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων, Ἀλεξάνδρου Δερβίση.
Δευτέρα  

27 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία         7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, Θεράποντος ἱερομάρτυρος, Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος.
Τρίτη

28 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ

Ἀνδρέου διά Χριστόν Σαλοῦ, Εὐτυχοῦς ἐπισκόπου Μελιτινῆς, Μικήτα Χαλκηδόνος.
Τετάρτη 

29 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ

Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Ὑπομονῆς ὁσίας, Ἀλεξάνδρου ἀρχιεπισκόπου, Ἰωάνου τοῦ Νάννου.
Πέμπτη 

30 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Ἰσαακίου ἡγουμένου Μονῆς τῶν Δαλμάτων, Βασιλείου καὶ Ἐμμελείας γονέων τοῦ Μεγάλ Βασιλείου.
Παρασκευῆ 

31 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Εὐσεβίου μάρτυρος, Εὐσταθίου Κωνσταντινουπόλεως, Ἑρμείου μάρτυρος.
Σάββατο 

1 Ἰουνίου

Ἁγιασμός                                              6:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία         7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Ἰουστίνου Φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Χαρίτωνος, Πύρρου ἐπισκόπου, Θεσπεσίου ὁμολογητοῦ.
Κυριακῆ τοῦ Τυφλοῦ

2 Ἰουνίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Παράκληση γιὰ τους μαθητές     6:00 μ.μ.

ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνου νεομάρτυρος ἐξ ἀγαρινῶν, Ἐράσμου ἐν Ἀχρίδι.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Διήμερη Προσκυνηματική ἐκδρομή 20-21 Ἰουλίου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Νέο ἐν Βουνένοις. Συμμετοχῆ 120,00€.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

21) 26 Μαΐου ἔως 2 Ἰουνίοιυ 2019

 

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 19 ἔως 26 Μαΐου 2019.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 19 ἔως 26 Μαΐου 2019

Κυριακῆ του

 Παραλύτου

19 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Πατρικίου Προύσσης, Μενά-νδρου καὶ Παλυαίνου μαρτύρων, 13 μαρτύρων Ἱ.Μ Καντάρας.
Δευτέρα  

20 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Θαλλελαίου μάρτυρος, Νικήτα Χίου, Λυδίας Φιλιπ-πησίας, Ἰωάννου καὶ Ἰωσήφ ὁσίων έν Χίῳ.
Τρίτη

21 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία         7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ

Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης Ἰσαποστόλων, Παχωμίου νεομάρτυρος.
Τετάρτη 

22 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία         7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ

Μεσοπεντηκοστῆς, Βασιλίσκου μάρτυρος, Δημητρίου καὶ Παύλου ἐν Τριπόλει.
Πέμπτη 

23 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Μιχαήλ ἐπισκόπου Συνάδων, Συνεσίου ἐπισκόπου, Μαρίας Κλωπᾶ.
Παρασκευῆ 

24 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Κυριακοῦ ὁσίου, Συμεών ὁσίου, Μελετίου στρατη-λάτου καὶ σὺν αὐτῷ 11208 μαρτύρων.
Σάββατο 

25 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία         7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ

Γ΄ εὕρεσις τῆς Τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρό-μου, Κελεστίνου μάρτυρος.
Κυριακῆ τῆς

 Σαμαρείτιδος

26 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Κάρπου καὶ Ἀλφαίου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων, Ἀλεξάνδρου Δερβίση.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Διήμερη Προσκυνηματική ἐκδρομή 20-21 Ἰουλίου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Νέο ἐν Βουνένοις.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

20) 19 ἔως 26 Μαΐου 2019

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 12 ἔως 19 Μαΐου 2019.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 12 ἔως 19 Μαΐου 2019

Κυριακῆ τῶν Μυροφόρων

12 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμα-νοῦ Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδώρου ὁσίου ἐν Κυθήροις.
Δευτέρα  

13 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Γλυκερίας, Εὐθυμίου Ἰβήρων, Σεργίου ὁμολογητοῦ, Παυσικάκου ἐπισκόπου Συνάδων.
Τρίτη

14 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Ἰσιδώρου Χίου, Λεοντίου Ἰεροσολύμων, Θεράπο-ντος ἱερομάρτυρος, Κύπρου, Ἰωάννου χρυσοχόου.
Τετάρτη 

15 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Παχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης,  Πανηγυρίου Κυπρίου.
Πέμπτη 

16 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Θεοδώρου ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης, Νικολάου Μυστικοῦ.
Παρασκευῆ 

17 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 π.μ.

Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄, Ἀθανασίου ἐπισκόυ Χριστιανουπόλεως.
Σάββατο 

18 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία         7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ

Παύλου, Ἡρακλείου, Χριστίνης, Παυλίνου, Διο-νυσίου, Ἀνδρέα, Πέτρου καὶ Βενεδίμου μαρτύρων.
Κυριακῆ τῶν Μυροφόρων

19 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Πατρικίου Προύσσης, Μενάνδρου καὶ Παλυαίνου μαρτύρων, 13 μαρτύρων Ἱ.Μ Καντάρας.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Διήμερη Προσκυνηματική ἐκδρομή 20-21 Ἰουλίου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Νέο ἐν Βουνένοις.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

19) 12 ἔως 19 Μαΐου 2019

Σχολιάστε

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

2294083050

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 

Την Παρασκευῆ 3 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία.

Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων πατέρων καὶ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, που φυλάσσονται στον Ναό μας.

Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 20:00. Θα τελεσθούν Ιερό Ευχέλαιο, Θ΄ Ὤρα, Ἐσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 28 Ἀπριλίου ἔως 5 Μαΐου 2019.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 28 Ἀπριλίου ἔως 5 Μαΐου 2019

Κυριακῆ ΠΑΣΧΑ

28 Ἀπριλίου

Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία                                         12:00 π.μ.

Ἐσπερινός  τῆς Ἀγάπης                   5:00 μ.μ.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
Δευτέρα Διακαινησίμου

29 Ἀπριλίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Ἰάσωνος καὶ Σωσι-πάτρου ἀποστόλων ἐ’κ των Ο΄, Κερκύρας μάρτυρος.
Τρίτη Διακαινισίμου

30 Ἀπριλίου

  Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης μαρτύρων, Ἰακώβου ἀποστόλου ὑιοῦ Ζεβεδαίου.
Τετάρτη Διακαινησίμου

1 Μαΐου

Ἁγιασμός                                              7:00 π.μ Ἰερεμίου προφήτου, Ἰσιδώρας ὁσίας, Θεοχάρους καὶ Ἀποστόλου ὁσίου ἐν Ἄρτῃ.
Πέμπτη Διακαινησίμου

2 Μαΐου

  Ἀνακομιδή λειψάνων Μεγάλου Ἀθανασίου Ἀλε-ξανδρείας, Ματρώνας Ρωσίδος ἀομμάτου.
Παρασκευῆ Διακαινησίμου

3 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἀγρυπνία                                              8:00 μ.μ.

Ζωοδόχου Πηγῆς, Τιμοθέου καὶ Μαύρας μαρτύ-ρων, Πέτρου Ἅργους, Ξενίας τῆς Καλαματιανῆς.
Σάββατο Διακαινησίμου

4 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ

Πελαγίας μάρτυρος, Ἱλαρίου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.
Κυριακῆ τοῦ Θωμᾶ

5 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ μεγαλομάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς, Εὐθυμίου Μαδύτου θαυματουργοῦ.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Διήμερη Προσκυνηματική ἐκδρομή 20-21 Ἰουλίου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Νέο ἐν Βουνένοις.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

17) 28 Ἀπριλίου ἔως 5 Μαΐου 2019

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 21 ἔως 28 Ἀπριλίου.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 21 ἔως 28 Ἀπριλίου 2019

Κυριακῆ

21 Ἀπριλίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        6:30 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου                        7:00 μ.μ

Τῶν Βαΐων, Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος, Ἀναστα-σίου Σιναΐτου, Ἀλεξάνδρας Βασιλίσσης.
Μεγάλη Δευτέρα

22 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ    7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                      6:00 μ.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου                        7:00 μ.μ.

Ἰωσήφ τοῦ παγκάλου, Ναθαναήλ ἀποστόλου, Θεοδώρου Συκεώτου.
Μεγάλη Τρίτη

23 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ    7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                      6:00 μ.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου                        7:00 μ.μ.

Τῶν 10 Παρθένων, Γεωργίου νεομάρτυρος ἐκ Κύπρου.
Μεγάλη Τετάρτη

24 Ἀπριλίου

Θ΄ Ὤρα καὶ Προηγιασμένη Θ.Λ   7:00 π.μ. Ἐυχέλαιο                                              4:30 μ.μ.

Ἀκολουθία Νηπτήρος                     7:00 μ.μ.

Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ, Ἐλισάβετ ὁσίας τῆς Θαυματουργοῦ, Νικολάου νεομάρτυρος ἐν Μαγνησίᾳ.
Μεγάλη Πέμπτη

25 Ἀπριλίου

Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου     5:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία Μ.Βασιλείου      7:00 π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν     6:30 μ.μ

Ὁ Μυστικός Δείπνος, Μάρκου ἀποστόλου και εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου Κωνσταντινουπόλεως, Νίκης μάρτυρος.
Μεγάλη Παρασκευῆ

26 Ἀπριλίου

Μεγάλες Ὤρες                                    8:00 π.μ.

Ἐσπερινός Ἀποκαθηλώσεως       10:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου             7:00 μ.μ.

Τὰ Ἅγια Πάθη Τοῦ Κυρίου, Βασιλέως Ἀμασείς ἱερομάρτυρος, Γλαφύρας καὶ Ἰούστας.
Μεγάλο Σάββατο

27 Ἀπριλίου

Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου     5:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου     7:00 π.μ Ἀκολουθία Ἀναστάσεως              11:00 μ.μ

Ἡ εἰς Ἄδου Κάθοδος Tοῦ Κυρίου, Συμεών Ἰεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσίου Μονῆς Καθαρῶν.
Κυριακῆ

28 Ἀπριλίου

Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία                                         12:00 π.μ.

Ἐσπερινός  τῆς Ἀγάπης                  5:00 μ.μ.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
  • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες ξεκίνησαν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Διήμερη Προσκυνηματική ἐκδρομή 20-21 Ἰουλίου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Νέο ἐν Βουνένοις.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

16) 21 ἔως 28 Ἀπριλίου 2019

Αρέσει σε %d bloggers: