Σχολιάστε

Ἀγρυπνία Παρασκευῆ 1 Ἰουνίου 2018

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

2294083050

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

 

Την Παρασκευή 1 Ἰουνίου, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων, που φυλάσσονται στον Ναό μας.

Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 20:00. Θα τελεσθούν Ιερό Ευχέλαιο, Θ΄ Ὤρα, Ἐσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

6ος

Advertisements
Σχολιάστε

Πρόγρμμα ἀκολουθιῶν 27 Μαΐου ἔως 3 Ἰουνίου 2018

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

27 Μαΐου ἔως 3 Ἰουνίου 2018

Κυριακῆ τῆς Πεντηκοστῆς

27 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                          10:00 π.μ.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, Θεράποντος ἱερομάρτυρος, Ἑλλαδίου μάρτυρος.
Δευτέρα

28 Μαΐου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Ἀνδρέου διὰ Χριστόν Σαλοῦ, Εὐτυχοῦς Ἐπ. Μελιτινῆς, Νικήτα Χαλκηδόνος.
Τρίτη

29 Μαΐου

  Θεοδοσία παρθενομάρτυρος, Ὑπομονῆς ὁσίας, Ἀλεξάνδρου ἀρχιεπισκόπου, ἰωάννου τοῦ Νάνου.
Τετάρτη

30 Μαΐου

  Ἰσαακίου ἡγουμένου Δαλμάτων, Βασιλείου καὶ Ἐμμελείας γονέων Μ. Βασιλείου.
Πέμπτη

31 Μαΐου

  Εὐσεβίου μάρτυρος, Εὐσταθίου Κωνσταντι-νουπόλεως, Ἑρμείου μάρτυρος.
Παρασκευῆ

1 Ἰουνίου

Ἁγιασμός                                               7:00 π.μ.

Ἀγρυπνία                                              8:00 μ.μ.

Ἰουστίνου Φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Χαρίτωνος, Πύρρου ἐπισκόπου Θεσπεσίου ὁμολογητοῦ.
Σάββατο

2 Ἰουνίου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνου νεομάρτυρος ἐξ Ἀγαρηνῶν, Ἐρασμίου ἐν Ἀχρίδι.
Κυριακῆ

3 Ἰουνίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

Α΄ Ματθαίου (Ἁγίων Πάντων), Λουκιλλιανοῦ καὶ Παύλης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς, Πάππου χύτρων.
 • Ποιμαντικές Δραστηριώτητες τῆς Ἐνορίας μας: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
 • Κατάλυση εἰς πάντα, αὐτῆ τὴν ἐβδομάδα.
 • 7ἤμερη Προσκηνυματικῆ ἐκδρομῆ στὴν Ἁγία Γη καὶ στὸ Σινᾶ, 4 ἔως10/10/2018. Συμμετοχῆ 900,00€.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

21) 27 Μαΐου ἔως 3 Ἰουνίου

Σχολιάστε

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν 13 ἔως 20 Μαΐου 2018.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

13 ἔως 20 Μαΐου 2018

Κυριακῆ Τυφλοῦ

13 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ. Τοῦ Τυφλοῦ, Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογητοῦ, Εὐθυμίου ὁσίου Μονῆς Ἰβήρων.
Δευτέρα

14 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  8:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Ἰσιδώρου ὁσίου τοῦ ἐν Χίω, Θεράποντος Κύπρου ἱερομάρτυρος, Λεοντίου Ἰεροσολύμων.
Τρίτη

15 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  8:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Παχωμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Ἂχιλλίου ἐπισκόπου Λαρίσης, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Καλάναις (Βάλτου).
Τετάρτη

16 Μαΐου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Ἀπόδοσις ἐορτῆς τοῦ Πάσχα, Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου, Νικολάου Μυστικοῦ Κωνσταν/πόλεως
Πέμπτη

17 Μαΐου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Ανάληψις Τοῦ Κυρίου, Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας τῶν ἀποστόλων, Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως
Παρασκευῆ

18 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  8:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου, Παυλίνου, Βενεδίμου τῶν μαρτύρων.
Σάββατο

19 Μαΐου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Πατρικίου Προύσης, καὶ σύν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀκολούθου, Θεοτίμης τῶν μαρτύρων.
Κυριακῆ

20 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

Ἁγ. 318 Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου, Θαλλελαίου μάρτυρος, Λυδίας Φιλιπισίας, Μετακομιδή λειψάνων Ἁγίου Νικολάου Μύρων.
 • Ποιμαντικές Δραστηριώτητες τῆς Ἐνορίας μας: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
 • Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς θὰ γίνει τὴν Πέμπτη 10:00 π.μ.
 • Τὸ Μυστήτιο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως: Πέμπτη 11:00 π.μ -1:00 μ.μ., Παρασκευῆ 10:00π.μ.-1:00 μ.μ.
 • Σύναξη Νέων, την Κυριακῆ 13 Μαΐου καὶ ὤρα 7:00 μ.μ., με θέμα: «Το Μυστήριο τῆς Ἰεροσύνης».
 • 7ἤμερη Προσκηνυματικῆ ἐκδρομῆ στὴν Ἁγία Γη καὶ στὸ Σινᾶ, 4 ἔως10/10/2018. Συμμετοχῆ 900,00€.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

20) 13 ἔως 20 Μαΐου

 

Σχολιάστε

Προσκυνηματική Ἐκδρομή στὴν Ἁγία Γή καὶ στὸ Ὄρος Σινᾶ.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Με την Ενορία ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ – ΣΙΝΑ

04-10/10/2018

 

 

Τιμή ανά άτομο: 900€ σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με ημιδιατροφή

 Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται:

 • Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις ALITALIA
 • Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
 • Όλες οι Μεταφορές με λεωφορείο όπως ορίζει το πρόγραμμα κι επιστροφή στην ενορία.
 • 5 Διανυκτερεύσεις στη Βηθλεέμ ξενοδοχείο 4* INNOVA8ION
 • Ημιδιατροφή – Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο.
 • Συνοδός – Ξεναγός στους Αγίους Τόπους και το Σινά
 • Μεταφορά με ΤΑΧΙ στο όρος Θαβώρ και στον Άγιο Σάββα
 • 1 Διανυκτέρευση στο Σινά
 • Φόροι εισόδων και Τελωνείων στο Σινά
 • Aσφάλεια Αστικής ευθύνης – Φόροι και Φ.Π.Α.
 • Φιλοδωρήματα

 

               ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Προκαταβολή Α: 300€ έως 15/06/2018

Β: 300€ έως 15/08/2018

Εξόφληση: 300€ έως 15/09/2018

με φωτοτυπία διαβατηρίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημερομηνία ταξιδιού (δηλ. έως 10 Απριλίου 2019).

AFISSA

AG.TOPOI-PROGRAM OFFICIAL (3)

Σχολιάστε

Ἐορτή Ἁγίου Νικολάου τοῦ νέου τοῦ ἐν Βουνένοις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ

ΜΑΪΟΣ 2018

Ἐορτάζει καὶ Πανηγυρίζει ἡ ὁμόνυμη Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου τοῦ ἐν Βουνένοις, ἡ ὁποία βρίσκεται ἐπὶ τῆς ὀδοῦ 25ης Μαρτίου στὴν περιοχή «Ἁγιος Νικόλαος» στὴν Ἀρτέμιδα Ἀττικῆς, με τὸ ἐξής πρόγραμμα:

Τρίτη  8 Μαΐου 2018

19:00 Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς θὰ κηρύξει τὸν Θεῖο Λόγο ὁ Αἰδεσιμολογιότατος Νικόλαος Παππᾶς.

20:30 Λιτάνευση τῆς Ἱεράς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου τοῦ ἐν Βουνένοις, (ἐπί τῶν ὀδών: 25ης Μαρτίου, Σερέτη, Κρήτης, Σακελλαρίου, καὶ 25ης Μαρτίου).

 Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 

07:00 Ὄρθρος καὶ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

θὰ προεξάρχει καὶ θὰ κηρύξει τὸν θεῖο λόγο ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιότατος Τιμόθεος Ἀγγελῆς. 

 

Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη

τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

 

Πρόγραμμα Πανηγύρεως

Σχολιάστε

Σύναξη Νέων.

 

 

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος

Τομέας Νεότητας Θεμιστοκλέους 24, Αρτέμιδα Αττικής τ.κ 19016

 ΣΎΝΑΞΗ ΝΕΩΝ 

                        Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος θα έχουμε Σύναξη Νέων, για τα νεότερα μέλη της Ενοριακής μας οικογένειας, για τους εργαζόμενους και τα νέα ζευγάρια. Η Σύναξη θα έχει θέμα «Το Μυστήριο της Ιεροσύνης».

     2294083050 | ag.marinaartemida@yahoo.gr | https://inamaartemidos.wordpress.com

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 6 ἔως 13 Μαΐου 2018.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

6 ἔως 13 Μαΐου 2018

Κυριακῆ Σαμαρείτιδος

6 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ. Τῆς Σαμαρείτιδος, Ἰώβ δικαίου τοῦ πολυάθλου, Σεραφείμ ὁσίου τοῦ Δομβοΐτου.
Δευτέρα

7 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  8:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανό φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου μάρτυρος, Νείλου ὁσίου μυροβλήτου.
Τρίτη

8 Μαΐου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            5:00 μ.μ.

Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου.
Τετάρτη

9 Μαΐου

 

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Ἠσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μεγαλομάρτυ-ρος, Νικολάου ὁσιομ. τοῦ νέου ἐν Βουνένοις.
Πέμπτη

10 Μαΐου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Σίμωνος ἀποστόλου Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου τοῦ Μεγαρέως, Ἡσυχίου ὁμολογητοῦ.
Παρασκευῆ

11 Μαΐου

Ὄρθρος                                                  8:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου ἰσαποστόλων, Ἀργυρίου νεομάρτυρος τοῦ Ἐπανομίτου, Ὀλυμπίας ὁσιμάρτυρ
Σάββατο

12 Μαΐου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ ΚΠόλεως, Θεοδώρου ὁσίου ἐν Κυθηροίς.
Κυριακῆ Τυφλοῦ

13 Μαΐου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία        7:00 π.μ.

 

Τοῦ Τυφλοῦ, Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογητοῦ, Εὐθυμίου ὁσίου Μονῆς Ἰβήρων.
 • Ποιμαντικές Δραστηριώτητες τῆς Ἐνορίας μας: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
 • Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς θὰ γίνει τὴν Πέμπτη 10:00 π.μ.
 • Τὸ Μυστήτιο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως: Πέμπτη 11:00 π.μ -1:00 μ.μ., Παρασκευῆ 10:00π.μ.-1:00 μ.μ. κ΄ 5:00-7:00 μ.μ.
 • Σύναξη Νέων, την Κυριακῆ 13 Μαΐου καὶ ὤρα 7:00 μ.μ., με θέμα: «Το Μυστήριο τῆς Ἰεροσύνης».
 • 7ἤμερη Προσκηνυματικῆ ἐκδρομῆ στὴν Ἁγία Γη καὶ στὸ Σινᾶ, 4 ἔως10/10/2018. Συμμετοχῆ 900,00€.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

19) 6 ἔως 13 Μαΐου

Αρέσει σε %d bloggers: