Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μεγάλης Ἐβδομάδος 2018

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

1 ἔως 8 Ἀπριλίου 2018

Κυριακή τῶν Βαΐων

1 Ἀπριλίου

Ἁγιασμός                                              6:30 π.μ.

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία            7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ

Ἀκολουθία Νυμφίου (Ὄρθρος)      7:00 μ.μ.

Τῶν Βαΐων, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου τοῦ ὁμολογητοῦ, Γεροντίου καὶ Βασιλείδου μαρτύρων.
Μεγάλη Δευτέρα

2 Ἀπριλίου

Ὤρες καὶ Προηγ. Θ.Λειτουργία     7:00 π.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου (Ὄρθρος)      7:00 μ.μ.

Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, Τίτου θαυματουργοῦ. Θεοδώρας Παρθενομάρτ., Ἀμφιανοῦ καὶ Αἰδεσίου.
Μεγάλη Τρίτη

3 Ἀπριλίου

Ὤρες καὶ Προηγ. Θ.Λειτουργία     7:00 π.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου (Ὄρθρος)      7:00 μ.μ.

Τῶν 10 Παρθένων, Ἐλπιδοφόρου μάρτυρος, Ίωσήφ ὁσίου τοῦ ὑμνογράφου, Νικήτα ὁσίου.
Μεγάλη Τετάρτη

4 Ἀπριλίου

Ὤρες καὶ Προηγ. Θ.Λειτουργία     7:00 π.μ.

Ἱερό Εὐχέλαιο                                      4:30 μ.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου (Ὄρθρος)       7:00 μ.μ.

Τῆς ἀλειψάσης ταὸν Κύριο μύρῳ, Ζωσιμᾶ ὁσίου, Γεωργίου ἐν Μαλεῷ.

Στο ἱερό Εὐχέλαιο θὰ Προεξάρχει ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Νικόλαος.

Μεγάλη Πέμπτη

5 Ἀπριλίου

Ἐσπερινός καὶ Θ.Λειτουργία           6:00 π.μ ἈκολουθίαἉγίωνΠαθῶν(Ὄρθρος)7:00 μ.μ. Ὁ μυστικός Δεῖπνος, Κλαυδίου, Νικηφόρου, Διοδώρου τῶν μαρτύρων, Γεωργίου ἐν Ἐφέσῳ.
Μεγάλη Παρασκευῆ

6 Ἀπριλίου

Μ.ὬρεςκαὶἘσπ Ἀποκαθηλώσεως8:00 π.μ.

ἈκολουθίαἘπιταφίου (Ὄρθρος)     7:00 μ.μ.

Περιφορᾶ Ἐπιταφίου                         9:00 μ.μ.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, Εὐτυχίου Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου.
Μεγάλο Σάββατο

7 Ἀπριλίου

Ἐσπερινός & Θεία Λειτουργία       6:00 π.μ.

Παννυχίδα                                           11:00 μ.μ

Η εἰς Ἁδου κάθοδος Τοῦ Κυρίου, Γεωργίου ὁσίου Μυτυλήνης, Καλλιοπίου καὶ Ἀκυλίνης
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

8 Ἀπριλίου

Τελετῆ τῆς Ἀναστάσεως                12:00 π.μ.

Ὄρθρος & Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Ἐσπερινός τῆς ΑΓΑΠΗΣ                   5:30 μ.μ.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, Ἀγάβου μάρτυρος, Φλέγοντος, Ἀσυγκρίτου, Ρούφου μάρτυρος.
  • Ποιμαντικές Δραστηριώτητες τῆς Ἐνορίας μας: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

14) 1 ἔως 8 Ἀπριλίου

Advertisements
Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 25 Μαρτίου ἔως 1 Ἀπριλίου.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

25 Μαρτίου ἔως 1 Ἀπριλίου 2018

Κυριακή        25   Μαρτίου Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία            7:00 π.μ.

Δοξολογία                                           10:15 π.μ.

Ἐσπερινός                                             6:00 μ.μ.

Ε΄ Νηστειῶν, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ), Σάββα ἐν Καλύμνῳ.
Δευτέρα        26   Μαρτίου Ὄρθρος, Ὤρες καὶ Ἐσπερινός           7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                       6:00  μ.μ.

Σύναις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ Τριγλίας.
Τρίτη              27   Μαρτίου Ὄρθρος, Ὤρες καὶ Ἐσπερινός           7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                       6:00  μ.μ.

Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκη, Φιλητοῦ καὶ Λυδίας μαρτύρων.
Τετάρτη         28   Μαρτίου ὌρθροςὬρεςκαὶΠροηγ. Θ.Λ         7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                       6:00 μ.μ.

Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Διονυσίου τοῦ ἐλεήμονος Λαρίσης.
Πέμπτη          29  Μαρτίου Ὄρθρος, Ὤρες καὶ Ἐσπερινός           7:00 π.μ Μ. Ἀπόδειπνο                                       6:00 μ.μ. Μάρκου Ἀρεθουσίων, Κυρίλλου διακόνου, Διαδόχου Φωτικῆς.
Παρασκευῆ  30   Μαρτίου ὌρθροςὬρεςκαὶΠροηγ. Θ.Λ          7:00 π.μ.

Μικρό Ἀπόδειπνο                              6:00 μ.μ.

Ἰωάννου ὁσίου τῆς Κλίμακος, Ζαχαρίου νεομάρτ. Κορίνθου, Εὐβούλης μητρός Ἁγ. Παντελεήμωνος.
Σάββατο       31   Μαρτίου Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία            7:00 π.μ.

Ἑσπερινός                                              6:00 μ.μ.

Ἐγερσις τοῦ Λαζάρου, Ὑπατίου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολογητου, Θεοφίλου Κρητός.
Κυριακή        1    Ἀπριλίου Ἁγιασμός                                              6:30 π.μ.

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία            7:00 π.μ.

Ἀκολουθία Νυμφίου                        7:00 μ.μ.

Τῶν Βαΐων, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου τοῦ ὁμολογητοῦ.
  • Ποιμαντικές Δραστηριώτητες τῆς Ἐνορίας μας: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς θὰ γίνει τὴν Πέμπτη 10:00 π.μ.
  • Νηστεῖας Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
  • Τὸ Μυστήτιο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως: Τρίτη 5:00-7:00 μ.μ., Πέμπτη 11:00 π.μ -1:00 μ.μ., Παρασκευῆ 10:00π.μ.-1:00 μ.μ. κ΄ 5:00-7:00 μ.μ.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

13) 25 Μαρτίου ἔως 1 Ἀπριλίου

Σχολιάστε

Ἀπογευματινή Προσκυνηματικῆ Ἐκδρομῆ, στὴν Ἱερᾶ Μονῆ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μαρκόπουλο Ὠρωποῦ.

Ιερός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

Τηλ. 2294083050

 

ΕΚΔΡΟΜΗ

 

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου η ενορία μας θα πραγματοποιήσει απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή. Θα επισκεφτούμε την Ι.Μ Εισοδίων της Θεοτόκου Ωρωπού, όπου θα τελεσθεί Μ. Απόδειπνο.

Αναχώρηση 3:00 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνης.

Τιμή συμμετοχής 10€.

 Πληροφορίες : π. Νικόλαος Παππάς 6944524413.

Ανακοινώσεις 2018

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 11 ἔως 18 Μαρτίου 2018.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

11 ἔως 18 Μαρτίου 2018

Κυριακή        11   Μαρτίου Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία            7:00 π.μ.

Κατανυκτικός Ἐσπερινός                4:00 μ.μ.

Γ΄ Νηστειῶν (Σταυροπροσκηνήσεως), Σωφρονίου ἐπισκόπου Ἱεροσολήμων, Πιονίου, Τροφίμου καὶ Θαλλοῦ, Θεοδώρας Ἄρτης.
Δευτέρα        12   Μαρτίου Ὄρθρος, Ὤρες καὶ Ἐσπερινός           7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                       4:00  μ.μ.

Θεοφάνους ὁσίου, Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου πάπα Ρῷμης, Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου.
Τρίτη              13   Μαρτίου Ὄρθρος, Ὤρες καὶ Ἐσπερινός           7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                       4:00  μ.μ.

Ἀνακομιδῆ λειψάνων Νικηφόρου Κων/πόλεως, Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱερομάρτυρος, Ὑπομονῆς ὁσίας.
Τετάρτη         14   Μαρτίου ὌρθροςὬρεςκαὶΠροηγ. Θ.Λ         7:00 π.μ.

Μ. Ἀπόδειπνο                                      4:00 μ.μ.

Βενεδίκτου ὁσίου, Εὐσχήμονος ἐπισκόπου Λαμψάκου.
Πέμπτη          15  Μαρτίου Ὄρθρος, Ὤρες καὶ Ἐσπερινός           7:00 π.μ. Ἀγαπίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀριστοβούλου Βρετανίας, Μανουήλ Κρητὸς.
Παρασκευῆ  16   Μαρτίου ὌρθροςὬρεςκαὶΠροηγ. Θ.Λ          7:00 π.μ.

Δ΄ Στάση Χαιρετισμῶν.                    7:00 μ.μ.

Δ΄ Χαιρετισμοί, Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ, Ἰουλιανοῦ, Σαβίνου Αἰγυπτίου..
Σάββατο       17   Μαρτίου Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία            7:00 π.μ.

Ἑσπερινός                                              4:00 μ.μ.

Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμολογητοῦ, Παύλου ὁσίου, Μαρίνου μάρτυρος.
Κυριακή        18   Μαρτίου Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία            7:00 π.μ.

Κατανυκτικός Ἐσπερινός                4:00 μ.μ.

Δ΄ Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος μάρτυρος.
  • Ποιμαντικές Δραστηριώτητες τῆς Ἐνορίας μας: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
  • Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς θὰ γίνει τὴν Πέμπτη 10:00 π.μ.
  • Νηστεῖας Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
  • Τὸ Μυστήτιο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως: Τρίτη 5:00-7:00 μ.μ., Πέμπτη 11:00 π.μ -1:00 μ.μ., Παρασκευῆ 10:00π.μ.-1:00 μ.μ. κ΄ 5:00-7:00 μ.μ.
  • Προσκυνηματικῆ έκδρομή στὴν Ἱ.Μ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μαρκόπουλο Ὠρωποῦ, τὴν Πέμπτη 15 Μαρτίου καὶ ὤρα 3:00 μ.μ. Συμμετοχῆ 10,00€.

  Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

11) 11 ἔως 18 Μαρτίου

Σχολιάστε

Ὀμιλία μὲ θέμα: «Τί θὰ ἔλεγε ὁ Ὁσιος Πορφύριος στοὺς σημερινοῦς νέους».

Ὀμιλία μὲ θέμα: «Τί θὰ ἔλεγε ὁ Ὁσιος Πορφύριος στοὺς σημερινοῦς νέους», στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Ἀρτέμιδος, ἀπὸ τὸν κ. Κωνσταντίνος Γανωτῆ. Τὸ Σάββατο 10 Μαρτίου καὶ ὤρα 6:00 μ.μ.

Αφίσα

Σχολιάστε

Προσκυνηματικῆ Ἐκδρομῆ, στὴν Ἱ.Μ Ἁγ. Ἰωάννου Κυνηγοῦ.

Ιερός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

Τηλ. 2294083050

ΕΚΔΡΟΜΗ

Την Πέμπτη 1 Μαρτἰου η ενορία μας θα πραγματοποιήσει απογευματινή Προσκυνηματική εκδρομή. Θα επισκεφτούμε την Ἱερᾶ Μονῆ Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ στὰ Γλυκᾶ Νερᾶ Ἀττικῆς. Θα τελεσθεί Μεγάλο Ἀπόδειπνο καὶ θα προσκυνήσουμε.

Αναχώρηση 3:30 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνης.

Τιμή συμμετοχής 7€.

Πληροφορίες : π. Νικόλαος Παππάς 6944524413.

Ανακοινώσεις 2018

Σχολιάστε

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία 2 Μαρτίου.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

2294083050

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

 

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, ἐπι τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων, που φυλάσσονται στον Ναό μας.

Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 19:00. Θα τελεσθούν Μικρό Ἀπόδειπνο μὲ τὴν Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας, Ιερό Ευχέλαιο, Θ΄ Ὤρα, Ἐσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

3ος

Αρέσει σε %d bloggers: