Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 4 ἔως 11 Νοεμβρίου 2018.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

4 ἔως 11 Νοεμβρίου 2018

Κυριακῆ

4 Νοεμβρίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

 

Ε΄ Λουκᾶ, Ἰωαννικίου ὁσίου, Ἰωάννου Βατάτζη βασιλέως, Γεωργίου ὁσίου Καρσλίδου.
Δευτέρα

5 Νοεμβρίου

Ὄρθρος                                                 7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης μαρτύρων, Ἑρμᾶ καὶ Λίνου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων.
Τρίτη

6 Νοεμβρίου

Ὄρθρος                                                 7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Παύλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Δημητριανοῦ Κύπρου.
Τετάρτη

7 Νοεμβρίου

Ὄρθρος                                                 7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσίου τοῦ Γαλησιώτου.
Πέμπτη

8 Νοεμβρίου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καὶ Γαβριήλ καὶ λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων.
Παρασκευῆ

9 Νοεμβρίου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης ὁσίας τῆς ἐν Λέσβω, Ματρώνης ὁσίας, Ὀνησιφόρου μάρτυρος.
Σάββατο

10 Νοεμβρίου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Ὀρέστου μάρτυρος, Ὀλυμπᾶ, Σωσιπάτρου, Ροδίωνος ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων, Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.
Κυριακῆ

11 Νοεμβρίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

 

Η΄ Λουκᾶ, Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος, Βικεντίου διακόνου, Θεοδώρου ὁσίου Στουδίτου.
 • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες θὰ ξεκινήσουν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
 • Κατηχητικές Συνάξεις: Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο κάθε Κυριακῆ 10:30 π.μ.
 • Σχολῆ Βυζαντινῆς Ἁγιογραφείας: Κάθε Τετάρτη 6:00 μ.μ.
 • Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς: Τετάρτη Α΄ Τάξη 17:15-18:00, Β΄ 18:00-18:45, Γ΄ 18:45-19:30, Παρασκευῆ Δ΄ Τάξη 17:00-17:45, Ε΄ Τάξη (πτυχίο) 17:45-18:30, Δίπλωμα 18:30-17:15
 • Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς κάθε Πέμπτη 10:00 π.μ.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

45) 4 ἔως 11 Νοεμβρίου

Advertisements
Σχολιάστε

Ἱερᾶ Ἀγρυπνία.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός

Αγίας Μαρίνης

Αρτέμιδος

2294083050

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

 

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, ἐπι τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Νεαπολίτου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος. Κατᾶ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων, που φυλάσσονται στον Ναό μας.

Έναρξη Ιερών Ακολουθιών 20:00. Θα τελεσθούν Ιερό Ευχέλαιο, Θ΄ Ὤρα, Ἐσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

11ος

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 28 Ὀκτωβρίου ἔως 4 Νοεμβρίου 2018.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

28 Ὀκτωβρίου ἔως 4 Νοεμβρίου 2018

Κυριακῆ

28 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Δοξολογία                                           10:20 π.μ

Ζ΄ Λουκᾶ, Ἁγίας Σκέπης, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου, (Ἐθνικῆ ἑορτῆ).
Δευτέρα

29 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος                                                 7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου καὶ Μαρίας τῆς ἀνηψιᾶς αὐτοῦ.
Τρίτη

30 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος                                                 7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας μαρτύρων, Κλεόπα καὶ Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων.
Τετάρτη

31 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος                                                 7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων, Νικολάου νεομάρτυρος ἐν Χίῳ.
Πέμπτη

1 Νοεμβρίου

Ἁγιασμός                                             6:30 π.μ.

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων καὶ Θεοδότης τῆς μητρός αὐτῶν, Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ὁσίου.
Παρασκευῆ

2 Νοεμβρίου

Ὄρθρος                                                 7:00 π.μ.

Ἀγρυπνία                                             8:00 μ.μ.

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφονίου, Ἐλπιδοφόρου καὶ Ἀνεμποδίστου τῶν μαρτύρων.
Σάββατο

3 Νοεμβρίου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            4:00 μ.μ.

Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ τῶν μαρτύρων, Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου, Γεωργίου νέοϊερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου.
Κυριακῆ

4 Νοεμβρίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

 

Ε΄ Λουκᾶ, Ἰωαννικίου ὁσίου, Ἰωάννου Βατάτζη βασιλέως, Γεωργίου ὁσίου Καρσλίδου.
 • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες θὰ ξεκινήσουν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
 • Κατηχητικές Συνάξεις: Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο κάθε Κυριακῆ 10:30 π.μ.
 • Σχολῆ Βυζαντινῆς Ἁγιογραφείας: Κάθε Τετάρτη 6:00 μ.μ.
 • Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς: Τετάρτη Α΄ Τάξη 17:15-18:00, Β΄ 18:00-18:45, Γ΄ 18:45-19:30, Παρασκευῆ Δ΄ Τάξη 17:00-17:45, Ε΄ Τάξη (πτυχίο) 17:45-18:30, Δίπλωμα 18:30-17:15

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

44) 28 Ὀκτωβρίου ἔως 4 Νοεμβρίου

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 7 ἔως 14 Ὀκτωβρίου 2018.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

7 ἔως 14 Ὀκτωβρίου 2018

 

Κυριακῆ

7 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

 

Γ΄ Λουκᾶ, Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν Μαρτύρων, Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος, ὁσίου Ἰωάννου καὶ 99 πατέρων ἐν Κρήτῃ.
Δευτέρα

8 Ὀκτωβρίου

  Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας τῆς παρθένου, Ταϊσίας ὁσίας τῆς πόρνης.
Τρίτη

9 Ὀκτωβρίου

  Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας ὁσίων, Ἀβραάμ τοῦ Δικαίου.
Τετάρτη

10 Ὀκτωβρίου

  Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν μαρτύρων, Θεοφίλου τοῦ ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ.
Πέμπτη

11 Ὀκτωβρίου

  Φιλίππου τοῦ διακόνου ἐκ τῶν 7, Θεοφάνους ὁμολογητοῦ τοῦ γραπτοῦ Νικαίας.
Παρασκευῆ

12 Ὀκτωβρίου

  Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου τῶν μαρτύρων, Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου.
Σάββατο

13 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Κάρπου, Παπύλου τῶν μαρτύρων, Βενιαμίν δια-κόνου μάρτυρος, Χρυσῆς νεομάρτυρος Μογλενῶν.
Κυριακῆ

14 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Ἁγιασμός Ποιμαντικῶν Δράσεων10:30 π.μ.

Δ΄ Λουκᾶ, Ἁγίων Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ.
 • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες θὰ ξεκινήσουν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
 • Την Κυριακῆ 14 Ὀκτωβρίου, 10:30 π.μ στον Ναό, θα γίνει ὁ Ἁγιασμός για ὄλες τις Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας (Κατηχητικᾶ, Συνάξεις Νέων, Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς, Σχολῆ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Ὀμάδα Πιάνου, Φιλανθρωπικές δράσεις).

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

 

Σχολιάστε

Ἁγιασμός Ποιμαντικῶν Δράσεων τῆς Ἐνορίας μας.

Untitled-4

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Αρτέμιδος θα τελεστεί ο Αγιασμός για την έναρξη όλων των Ποιμαντικών δράσεων της Ενορίας μας.
Κατηχητικό προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Ομάδα Πιάνου. Σχολή Βυζαντινής μουσικής. Σχολή Αγιογραφίας. Συνάξεις Νέων και εργαζομένων. Μελέτη Αγίας Γραφής. Φιλανθρωπικές δραστηριότητες.
Σας περιμένουμε όλους να πλημμυρίσουμε με ζωντάνια την Ενορία μας, μαθητεύοντας στην Πίστη και στην παράδοση.

Σχολιάστε

Ἱεραποστολῆ στὴν Κινσάσα τοὺ Κογκό.

Τὸ Σάββατό 29 Σεπτεμβρίου καὶ ὤρα 7:00 μ.μ, στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Ἀρτέμιδος, θὰ γίνει ὀμιλία ἀπὸ τὴν ἱεραπόστολο Παπαδοπούλου Στυλιανῆ, γιὰ τὴν Ἱεραποστολῆ στὴν Κινσάσα τοῦ Κογκό.

Όσοι θέλετε μπορείτε να φέρετε: Μακαρόνια (σπαγγέτι ή κοφτά), φακές, ρεβύθια, ζάχαρη, κονσέρβες (ψαριών, κορνεμπίφ, ντολμαδάκια), γάλα εβαπορέ, σιμιγδάλι χοντρό, ντοματάκια (pummaro ή πελτέ), ηλιέλαιο, γάλα σκόνη, φασόλια, αλεύρι, γενικά τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Αφίσα

Σχολιάστε

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 30 Σεπτεμβρίου ἔως 7 Ὀκτωβρίου 2018.

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

30 Σεπτεμβρίου ἔως 7 Ὀκτωβρίου 2018

 

Κυριακῆ

30 Σεπτεμβρίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

 

Β΄ Λουκᾶ, Γρηγορίου ἱερομάρτυρος φωτιστοῦ τῆς Ἀρμενίας, Ριψιμίας καὶ Γαϊανῆς μάρτυρος.
Δευτέρα

1 Ὀκτωβρίου

Ἁγιασμός                                             7:30 π.μ.

Ὄρθρος                                                 8:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Ἀνανίου ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄, Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη ὁσίου.
Τρίτη

2 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος                                                 8:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τῶν μαρτύρων, Θεοφίλου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ.
Τετάρτη

3 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος                                                 8:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Διονυσίου Ἀεροπαγίτου ἱερομάρτυρος πολιούχου Ἀθηνῶν, Δαμάρερως Ἀθηναίας.
Πέμπτη

4 Ὀκτωβρίου

  Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Δομνίνης, Βερνίκης καὶ Προσδόκης τῶν μαρτύρων.
Παρασκευῆ

5 Ὀκτωβρίου

Ἀγρυπνία                                             8:00 μ.μ. Χαριτίνης μάρτυρος, Μεθοδίας ὁσίας τῆς ἐν Κιμώλῳ.
Σάββατο

6 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

Ἐσπερινός                                            6:00 μ.μ.

Θωμᾶ ἀποστόλου, Μακαρίου νέου ὁσιομάρτυρος ἐκ Κίου Βιθυνίας.
Κυριακῆ

7 Ὀκτωβρίου

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία       7:00 π.μ.

 

Γ΄ Λουκᾶ, Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν Μαρτύρων, Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος, ὁσίου Ἰωάννου καὶ 99 πατέρων ἐν Κρήτῃ.
 • Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποίες θὰ ξεκινήσουν ἀπό τὸν Ὀκτώβριο: Κατηχητικές Συνάξεις (Προσχολικό τμήμα, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Συνάξεις Νέων, Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας, Μαθήματα Πιάνου (για παιδιά του Κατηχητικοῦ).
 • Την Κυριακῆ 14 Ὀκτωβρίου, 10:30 π.μ στον Ναό, θα γίνει ὁ Ἁγιασμός για ὄλες τις Ποιμαντικές Δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας (Κατηχητικᾶ, Συνάξεις Νέων, Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς, Σχολῆ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆ Ἁγιογραφίας.

Πληροφορίες για τις Ποιμαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας π. Νικόλαος Παππᾶς 6944524413.

40) 30 Σεπτεμβρίου ἔως 7 ὀκτωβρίου

Αρέσει σε %d bloggers: